PROGRAM jezikovne šole za najmlajše

Z nami otroci usvajajo tuji jezik na način, ki se najbolj približa naravnemu usvajanju jezikov. Zakaj? Ker smo tim, ki resnično živi z otroki. Pri nas se počutijo domače in sproščeno. Samo takšni otroci so dojemljivi za sprejemanje novega.

igra vlog - tečaj angleščine

Glavno vodilo je sporazumevanje, zato se srečanja ves čas odvijajo v ciljnem jeziku, četudi je otrok prvič v stiku s tujim jezikom.

Naši učitelji imajo visoko znanje tujega jezika, so didaktično strokovno usposobljeni za delo s specifično starostjo otrok (zgodnje starostno obdobje), imajo stik s svojo otroško igrivostjo in verjamejo v zmožnosti otrok.

Učenje jezika je celostno: prepletanje različnih vsebin (naravoslovnih, leposlovnih, matematičnih idr.) in uporaba celega telesa (sluh, vid, gib, tip) vodi k izvedbi ure, ki je zanimiva, prijetna, zabavna, pestra in predvsem učinkovita.

Srečanja so dolga 60 min za vrtčevske ter 75 minut za osnovnošolske otroke. Daljši čas druženja nam omogoča uporabo konvergentne pedagogike ter sodelovalnega učenja, ki sta vpeta v komunikativno didaktiko in projektno delo (t.j. usvajanje besedišča in slovnice je vedno vezano na kontekst, ki je podan prek pravljice ali zgodbice).

Učbenikov ne uporabljamo. Projektno delo narekuje potrebe po vsebinah; le-te se z leta v leto spreminjajo, čeprav se teme vedno vrtijo okoli otrokom znanih stvari (barve, števila, živali, družina, prazniki ipd.).

Učenje angleščine skozi igro

Za naš pristop k delu smo razvili specifične didaktične pripomočke, ki nam omogočajo izvedbo celotnega srečanja v ciljnem jeziku, opismenjevanje že od vrtca naprej ter sintezo dela z uporabo risanih predlog (doodles).

Otroke spodbujamo h govoru prek sodelovalnega učenja. Rezultat našega pristopa je zaključni nastop, kjer celoletnemu učenju damo smisel - uporabo naučenega.


Več o programu.