PROGRAM jezikovne šole za najmlajše

igra vlog - tečaj angleščine

Z nami otroci usvajajo tuji jezik na način, ki se najbolj približa naravnemu usvajanju jezikov.

Kako?

Tako, da povezujemo učenje z otrokovim načinom razumevanja sveta: vse je med seboj povezano (zato delamo projektno) in aktivnosti so zasnovane na igri (edini način, ki je otrokom razumljiv).

Srečanja se ves čas odvijajo v ciljnem jeziku, s čimer omogočimo, da otroku postane jezik 'domač'.

Naši učitelji imajo visoko znanje tujega jezika, so didaktično strokovno usposobljeni za delo s specifično starostjo otrok (zgodnje starostno obdobje), znajo vzpostaviti stik s svojo otroško igrivostjo in verjamejo v zmožnosti in potenciale otrok.

Učenje jezika je projektno: vsebine izpeljujemo iz pravljic in jih nato oblikujemo v t.im. resne igre. Otroci uporabljajo ciljni jezik in v igrah sodelujejo z vrstniki. Uporaba celega telesa (sluh, vid, gib, tip in intelekt) vodi k izvedbi ure, ki je zanimiva, prijetna, zabavna, pestra in predvsem učinkovita.

Srečanja so dolga 60 min za vrtčevske ter 75 minut za osnovnošolske otroke. Daljši čas druženja nam omogoča, da je otrok v centru učnega procesa in sam izvaja vse djavnosti.

Projektno delo narekuje potrebe po vsebinah, ki se z leta v leto spreminjajo. Teme se vrtijo okoli otrokom znanih stvari (živali, družina, narava, šport, hobiji, prazniki ipd.).

Učenje angleščine skozi igro

Za naš projektni pristop smo razvili specifične didaktične pripomočke, ki nam omogočajo izvedbo celotnega srečanja v ciljnem jeziku, opismenjevanje že od vrtca naprej ter sintezo dela z uporabo risanih predlog (doodles).

Otroke spodbujamo h govoru prek iger. Rezultat našega pristopa je zaključni nastop, kjer celoletnemu učenju damo smisel - naučeno uporabimo.


Več o programu.