DEJAVNOSTI jezikovne šole za najmlajše

Dejavnosti se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in, še posebej v vrtcu, prilagajajo glede na želje in veselje otrok. Obseg in intenzivnost posamezne dejavnosti je odvisna od cilja, ki ga želimo doseči. Posebnost našega pristopa je v tem, da vse dejavnosti, ki jih izvajamo, spremenimo v igro. To pomeni, da je otroku pomembna akcija in sodelovanje, jezik pa je zgolj sredstvo, ki mu omogoča sodelovanje v igri.

GIBANJE ob spremljavi na glasbo ali glasbila: je pravzaprav uvod v vsako dejavnost. Preko giba uvajamo besedišče pesmi in pravljic, vsebine pravljic... in se hkrati razgibamo. Tudi IGRICE so večinoma povezane z glasbili.

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC ob slikovni podlagi.

Pripovedovanje pravljic ob slikovni podlagi - tečaj angleščine Pripovedovanje pravljic ob slikovni podlagi - tečaj angleščine

PETJE PESMIC ob plesu in glasbi.

Petje pesmic ob plesu in glasbi - tečaj angleščine

IGRA VLOG: verbalna in neverbalna. Otroci pokažejo razumevanje s telesnim izrazom, mimiko. Ko to zmorejo, govor ni več daleč.

igra vlog - tečaj angleščine igra vlog - tečaj angleščine

priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine

PRIPRAVA NA BRANJE IN PISANJE PREK RISANIH PREDLOG: pri znanih vsebinah izdelujemo/dopolnjujemo risane predloge, jih ustno opisujemo, dopisujemo besede/besedne zveze in sestavljamo in beremo vizualne stavke.

BRANJE IN PISANJE: pripravo na grajenje besedil začnemo z vizualno zgodbo, ki jo prebiramo, tvorimo vprašanja, zanikamo in na tak način spoznavamo besedne vrste, vprašalnice, pomožnike, predloge in pridevnike. Sintezo zgodne zapišemo v t. im. WordWeb, na osnovi katere pripovedujemo/zapišemo novo zgodbo.

priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine

priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine Utrinek - pouk

DELAVNICE: vezane na novoletni, pustni in velikonočni čas.

angleška delavnica angleška delavnica