DEJAVNOSTI jezikovne šole za najmlajše

Ura se vedno prične z uvodno rutino, prek katere se pozdravimo in izvedemo gibalne aktivnosti (brain gym, ritmične igre ipd.), s katerimi otroke pripravimo na delo.

Vsebina aktivnosti uvodne rutine se vedno navezuje na projekt, ki ga izvajamo.

Jedrni del ure je sestavljen iz večih etap. Najprej uvedemo temo skozi pripovedovanje pravljic.

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC ob slikovni podlagi.

Pripovedovanje pravljic ob slikovni podlagi - tečaj angleščine Pripovedovanje pravljic ob slikovni podlagi - tečaj angleščine


Nato spoznavamo jezikovne elemente iz pripovedovane pravljice (doodling).

Sledijo socialne igre, s akterimi spodbudimo komunikacijo med vrstniki in tako utrjujemo jezik v svoji uporabni funkciji.

Sodelovanje Sodelovanje


Posebnost našega pristopa je v tem, da vse dejavnosti, ki jih izvajamo, spremenimo v igro. To pomeni, da je otroku pomembna akcija in sodelovanje, jezik pa je zgolj sredstvo, ki mu omogoča sodelovanje v igri.

Črke in pisano besedo spoznavamo najprej prek slikovnega slovarja, nato pa besede že povezujemo v vizualne stavke in vizualno zgodbo. Pravo pisanje pa se prične s pripomočkom 'besedna mreža' in pisanjem plakata.

priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine Utrinek - pouk

DELAVNICE: vezane na novoletni, pustni in velikonočni čas.

angleška delavnica angleška delavnica


Ob zaključku tečaja naredimo zaključni nastop za starše.