Izvajanje tečaja in plačilni pogoji

Za šolarje imamo svojo učilnico na Lavi. Otroci, ki obiskujejo vrtec obiskujejo tečaj v svoji enoti.

Učenje angleščine skozi igro

Za mlajše otroke je zelo pomembno, da je zgodnji stik s katero koli dejavnostjo prijeten in osnovan na igri z vrstniki, zato naši tečajniki radi obiskujejo naše ure in so motivirani za delo. Naši tečajniki samozavetno uporabljajo angleščino, najprej pri naših urah, nato na naših zaključnih nastopih, od 10. leta naprej pa naša komunikacija poteka obojestransko v angleščini, kar posledično prinese tudi samozavestno komunikacijo izven šolskih prostorov. Učenci, ki so obiskovali naše tečaje od vrtca naprej, dosegajo v 6. razredu pri NPZ- angleščina rezultate nad 80 odstotki.

Naše stalno strokovno izpopolnjevanje s področja zgodnjega usvajanja jezikov, didaktike in metodologije, je naša prepoznavna kvaliteta. Zavedamo se, da je učenje jezika socialna dejavnost, je sredstvo, prek katerega otroke učimo tudi obnašanja, sodelovanja z drugimi, reševanja medsebojnih napetosti idr., kar uspešno vpletemo v socialno-didaktične igre.

Otroka opremljamo s spretnostmi in znanjem, potrebnimi za samostojno funkcioniranje. Če želite svojemu otroku omogočiti kvalitetno jezikovno-socialno-vzgojno izobraževanje, vas vljudno vabimo v našo družbo: