CoolSchool - teaching aids, seminars for early foreign language learning. Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše. TUJI JEZIK V PRVEM TRILETJU
Oglejte si to sporočilo v oknu brskalnika.

Dvojno v enem:
NAJPRIMERNEJŠI PRISTOP K UČENJU TUJIH JEZIKOV ZA OTROKA (dolgoročno tudi najcenejši)
in KOMPLETEN NABOR ORODIJ ZA UČITELJA

KAKO?    Z uporabo C00lSch00l učnih pripomočkov in odprtega didaktičnega pristopa.
PRISTOP K UČENJU/POUČEVANJU - VIZUALNO, IGRIVO, KONKRETNO; z uporabo vseh znanih metod in didaktičnih pristopov nagovorimo vse učne tipe

DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI ZASNOVANE NA IGRI: - vzpodbujajo notranjo motivacijo, krepijo pozitiven odnos do TJ in sodelovanje med vrstniki
VIZUALNA, KINESTETIČNA IN AVDITIVNA podpora - pri poslušanju, govorjenju, branju, pisanju in utrjevanju

Example Example Example Example TEMATSKO ZASNOVANO - vsebine iz UN so izpeljane iz pravljic in so medpredmetno povezane

UNIKATNI UČNI PRIPOMOČKI ZA UČITELJA (uporaba vse do 5. razreda!)

CoolTool box set CoolTool box set CoolTool - kartoteka: (EU zaščiten model): različne kombinacije besede in ilustracije omogočajo neomejene možnosti sodelovalnih in socialnih iger, spodbujajo govor in pomnjenje
Cool alphabet house Cool theme house CoolHouse - hiški (EU zaščiten model): shranjevanje ilustriranih kartic po ABECEDI (abecedna hiška) ali po TEMAH (tematska hiška). Kartoteka in hiški oblikujeta slikovni slovar, ki otrokom omogoča:
Cool alphabet house demonstration
 • aktivno sodelovanje v učnem procesu
 • socializacijo
 • enostavno pomnjenje
 • (pred)branje in (pred)opismenjevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • učenje ob igri
NAROČILA
CoolDoodle example CoolDoodle - risane predloge: namesto učbenika in DZ, brezplačno na spletu (več kot 240 predlog):
 • razvijanje fine motorike
 • spodbujanje socializacije
 • omogočanje medpredmetnega povezovanja vsebin
 • ustvarjanje

Workshop STROKOVNA PODPORA UČITELJU
Začetni seminar - Igra je resna stvar! - junij, julij, avgust

 • pestrost metod v povezavi z zastavljenimi cilji (po UN)
 • dejavnosti na osnovi iger in ritma
 • vsestranska uporaba C00lSch00l didaktičnih pripomočkov
 • samostojna izdelava programa na osnovi pravljic in v povezavi z vsebinami iz UN
 • diferenciacija dela
 • uporaba spletnih aplikacij
Nadaljevalni seminar - Slovnica v vizualnih podobah - oktober
 • besedne vrste, vprašalnice, osebni zaimki, predlogi, glagola HAVE in BE, modalni glagoli, likes and dislikes, glagoli v povezavi s časi, besedni red ... na konkreten in vizualen način.
Prijave na seminar

CL-SCL šola jezikov za najmlajše, d.o.o
Cesta na Ostrožno 13, Celje 3000
Slovenija, EU
041/896 635
info@c00lsch00l.eu
www.c00lsch00l.eu