Prednosti uporabe CoolSchool pripomočkov

USTANOVA (šola)

STARŠI

Utrinek - pouk Utrinek - pouk

UČENCI

UČITELJI

(tiskanju prijazna PDF oblika)


NAMEN ZGODNJEGA TUJEJEZIKOVNEGA POUČEVANJA PO UČNEM NAČRTU CoolSchool - teaching aids, seminars for early foreign language learning. 
                   Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše.
PRIPOMOČKI in odprt didaktični koncept
UČBENIK in DZ
Izkorišča vse razvojne lastnosti otrok DA NE
Omogoča otrokom dodatno dimenzijo pri osebnem razvoju DA DA
Je usmerjeno v učni napredek in razvoj otroka DA DA
Spodbuja pozitiven odnos do tujih jezika DA NE - naveličanost otrok
Daje možnost celostnega učenja jezikov DA NE - ne ostane časa
Ima pozitiven učinek na učenje in samopodobo DA NE
Izpostavljenost avtentičnemu pridobivanju jezika DA NE
Pouk poteka v kontekstualnem in tematskem področju DA DA
Upošteva dejstvo razumevanja pred tvorbo DA DA
Didaktična gradiva so avtentična DA NE - je prirejeno za razred
Globalno dojemanje snovi DA NE - osredotočeno na usvajanje besedišča
Senzibilizacija na jezik DA DA - če je ostali vnos v ciljnem jeziku
Spodbuja multisenzorične zmožnosti DA DA - v omejenem obsegu
Poudarja in razvija notranjo motivacijo otrok DA NE
Pokriva teme iz UN DA DA
Omogoča kreativno in inovativno pedagoško delo DA NE
Usmerjeno je v socializacijo in medvrstniško komunikacijo DA NE
Omogoča različne pristope k delu DA NE - ne ostane časa
Vzpodbuja sodelovanje med vrstniki DA NE
Omogoča fleksibilnost programa DA NE
Omogoča diferenciacijo DA NE
Omogoča spontano opismenjevanje (branje in pisanje) od prvega razreda dalje, ne da bi otroke obremenjevali z motoriko pisanja DA NE
Dviguje otrokovo samopodobo DA NE - premalo časa
Omogoča prevzem odgovornosti za lastno delo DA NE
EN KOMPLET zadošča za VSE RAZREDE (od 1. do 5.), za VEČ GENERACIJ DA NE

Izračun stroškov:

Stroški šole in staršev za CoolSchool didaktične pripomočke:

CoolSchool pripomočki Investicija Opomba
Šola 2249€ Učbeniški sklad?
Starši brezplačno
Šola Posojilo staršem: 2249€ V petih letih dobi povrnjeno posojilo
Starši 4€ na leto, prva tri leta, pet generacij
Uporabniki: od 1 - 5 razreda, več generacij

Stroški šole in staršev za nabavo učbenikov in DZ:

Učbeniki in delovni zvezki Investicija Opomba
Uporabniki: od 1 - 5 razreda
ŠOLA (učbeniki) 1.440,00€ (1-3 razred)
1.520€ (4-5 razred)
Več generacij; šola ne dobi povrnjene investicije.
STARŠI (DZ) 11€ na leto (1-3 razred)
19€ na leto˙(4-5 razred)
Vsaka generacija

Zaključek

Poleg vsebinskih in didaktičnih prednosti, so CoolSchool pripomočki tudi ekonomsko ugodnejša rešitev za starše in šolo.