Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček
Kartoteka - tip A: Registered Community Design No. 002376012-0001.
Obrazni del ima sestavljen iz besede in ilustracije, hrbet je prazen. V setu sta dve enaki kartici za eno besedo.


KARTOTEKA – CoolTool

Kartoteka so ilustrirane kartice za posamezno besedo. Vsaka kartica je sestavljena iz pisane besede in njej pripadajoče ilustracije. Celoten sklop kartoteke zajema 700 besed, razdeljenih v štiri sete po 175 besed. Vsaka beseda ima tri različne oblike ilustriranih kartic:

Vsaka beseda ima pet ilustriranih kartic (2 kartici tipa A, 1 kartica tipa B in komplet kartic tipa C). Vsaka beseda je napisana z velikimi in malimi tiskanimi črkami. Različne kombinacije postavitve besede in slike ter njihova oblika in velikost omogočajo več vrst didaktičnih iger tipa 'spomin' in s tem na igriv način omogočajo otrokom spoznavanje pisane besede in utrjevanje besedišča. Druge vrste sodelovalnih iger v paru (Peklaj, 2001; Selič, 2012) pri otrokih vzpodbujajo govor in komunikacijo.

Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček
Kartoteka - tip B: Registered Community Design No. 002376012-0002.
Obrazni del ima sliko, hrbtni del ima besedo.

Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček
Kartoteka - tip C: Registered Community Design No. 002376012-0003.
Sestavljena je iz dveh kartotečnih listov. Na enem listu je na obrazni strani beseda, na drugem pa ilustracija. Hrbtni strani obeh listov sta prazni.

Največja kvaliteta ilustriranih kartic je v tem, da so namenjene otrokom in njihovi uporabi in z njihovo pomočjo vzpostavimo osnovo vsakega učenja: spodbujamo medsebojno interakcijo, socializacijo in komunikacijo.

Primer sodelovalne igre z ilustriranimi karticami
Primer sodelovalne igre z ilustriranimi karticami
Primer igre 'telovadba možganov z besedami'
Primer igre 'telovadba možganov z besedami'

CoolTool embalaža

Kartoteka obsega različne tematske sklope in pokriva najpogosteje uporabljene besede (samostalniki, pridevniki in dejanja), ki jih pokriva učni načrt za tuji jezik v prvem VIO ter besedišče učbenikov za 4. in 5. razred.

Tematske sklope in seznam kartic si lahko podrobneje ogledate v ustreznih zavihkih. Za različne besedne vrste je različen zapis besede ob ilustraciji.

Kartotečni listi so združeni v sklope za prvi razred, drugi razred, tretji razred ter nadaljnje razrede (3+.). Osnovni sklop (prvi razred) sestavljajo najosnovnejši izrazi iz vseh zgoraj omenjenih tem, ki se pojavljajo v učbenikih za otroke, ki se s tujim jezikom srečajo prvič. Vsak naslednji sklop ima nadaljnjih 175 besed, ki nadgradijo besedišče iz zgoraj omenjenih tem.

Demonstracija uporabe katoteke tipa A:

Demonstracija uporabe katoteke tipa B:

Utrinek - pouk