CoolHouse - hiški za shranjevanje kartoteke

Kombinacija kartoteke in hiške skupaj oblikujeta unikaten in kvaliteten slikovni slovar za najmlajše. Njegova največja prednost je v tem, da lahko otrok besedo vzame v roke in se z njo na različne načine igra. Način igre in uporabnost slovarja je odvisna od starosti, zmožnosti in sposobnosti otrok.

Cool Alphabet House - Kombinacija hiške in kartoteke – slikovni slovar in knjižnica za najmlajše
COOL ALPHABET HOUSE (Registered Community Design No. 002369595-0001). Abecedna hiška ima 'okna' spremenjena v predalčke. Na vsakem predalčku je napisana črka iz abecede. Črke so v treh barvah in so med seboj ločene na soglasnike, samoglasnike ter črke, ki jih slovenska abeceda nima. Posamezen predalček shranjuje kartoteko besed, ki se začenjajo s črko, napisano na predalčku. (Npr. pod črko A so shranjene kartice z besedami: an alligator, an apple, an ant idr.)

V prvem razredu nam omogočata prepoznavati črke in besede ter spoznavati abecedo, pri čemer otroka ne obremenjujemo z motoriko pisanja. Otroke navajamo na samostojno iskanje in 'shranjevanje' besed, združevanje sorodnih besed po temi, uvajamo jih v pisanje, spoznavanje abecede, organizacijo slovarjev ipd. Otrokovo samostojno iskanje besed in njegova odgovornost (t.j. učiteljevo zaupanje v otrokovo sposobnost, da besedo sam' pospravi' na pravo mesto) omogočata pri otroku grajenje samozaupanja in pozitivne samopodobe ter neprecenljivega občutka samokontrole. Posledično učitelja razbremeni dodatnega dela in mu omogoča več časa za osredotočenje nad samo organizacijo in evalvacijo učnega procesa.

Cool Theme House - Kombinacija hiške in kartoteke – slikovni slovar in knjižnica za najmlajše
COOL THEME HOUSE (Registered Community Design No. 002369595-0002). Tematska hiška ima okna prav tako spremenjena v predalčke. Na oknu je pritrjena prozorna folija, za katero lahko poljubno vstavljamo kartončke z napisano temo. (Npr. v predalčku pod temo 'fruit' shranjujemo vse besede s pomenom sadja: a lemon, an apple, a plum idr.)

V drugem razredu nadgrajujemo uporabo kartoteke tako, da otrok poiskano besedo preslika na ustrezno mesto (v ta namen so primerne risane predloge).

Glede na to, na kakšen način se odločimo vpeljevati tuji jezik v višje razrede, je odvisna tudi nadaljnja uporaba slovarja in knjižnice. Lahko ostane na nivoju drugega razreda, lahko pa opismenjevanje nadgrajujemo s pisanjem besedil.

V obeh hiškah so spravljeni tisti kartončki, ki so trenutno aktualni. Preostale teme so shranjene v embalaži, v kateri je kartoteka kupljena in odložena na dostopni polici. Le-ta predstavlja knjižnico.

Hiška vsebuje:

KOMBINACIJA HIŠKE IN KARTOTEKE – SLIKOVNI SLOVAR IN KNJIŽNICA ZA NAJMLAJŠE

Iskanje prave besede v abecedni hiški
Iskanje prave besede v abecedni hiški
Iskanje prave besede v tematski hiški
Iskanje prave besede v tematski hiški
Opismenjevanje ob pomoči ilustrirane kartice in risane predloge
Pripomoček pri opismenjevanju
Seminar - priprave na izvedbo ure
Pripomoček pri pripovedovanju pravljic